Riksarkivets Cirkulär (1921:612) med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv

SFS nr
1921:612
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1921-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:241
Upphävd
1987-06-01