Lag (1922:133) om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark

SFS nr
1922:133
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1922-04-07

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, göra
veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att
bestämmelserna i lagen den 20 juni 1918 (nr 399) om förbud mot
utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark skola äga
tillämpning jämväl i fråga om bagge, som är över fyra månader.