Lag (1925:456) angående anlitande av kyrkofonden för uppförande av prästgårdar inom vissa delar av Härnösands och Luleå stift

SFS nr
1925:456
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1925-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1557
Upphävd
1989-01-01