Lag (1927:25) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång

SFS nr
1927:25
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1927-03-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1557
Upphävd
1989-01-01