Lag (1927:28) innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka

SFS nr
1927:28
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1927-03-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1557
Upphävd
1989-01-01