Lag (1927:71) om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning

SFS nr
1927:71
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1927-04-01

Förrättning eller annan åtgärd, som det enligt lag eller särskild
författning ankommer på konsulär tjänsteman att utföra, må ock med
laga verkan kunna verkställas av diplomatisk tjänsteman.