Lag (1930:106) om vissa rätthandlingar till förmån för ofödda

SFS nr
1930:106
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1930-04-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:109

Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom
testamente till den som inte är född eller avlad vid testators
död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till
förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för
förordnandet. Lag (2005:109).