Förordning (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar

SFS nr
1930:33
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1930-02-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:704
Upphävd
1987-08-01