Kungl. Maj:ts Påbud (1930:54) angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes

SFS nr
1930:54
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1930-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1097
Upphävd
1991-01-01