Kungl. Maj:ts Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv

SFS nr
1931:68
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1931-03-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:204
Upphävd
1987-07-01