Lag (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås

SFS nr
1933:359
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1933-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 1980:961

Är enligt vad därom finnes stadgat för fastighet gällande särskilt
uppskattningsvärde, skall vad i lag eller författning föreskrives om
fastighets taxeringsvärde såsom grund för beräkning av belopp, intill
vilket inteckning i fastighet må godkännas såsom säkerhet vid utlåning
eller såsom täckning för fonder eller inlåning, i stället gälla om det
särskilda uppskattningsvärdet. Lag (1980:961).