Riksarkivets Råd och anvisningar (1933:483) rörande vården av kommunala arkiv

SFS nr
1933:483
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1933-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:241
Upphävd
1987-06-01