Brev (1935:609) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar

SFS nr
1935:609
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1935-12-13

Kungl. Maj:t, som i brev till generaltullstyrelsen den 7 april
1933 tillkännagivit, vilka länder, utom Sverige, som anslutit
sig till konventionen den 22 november 1928 angående
internationella utställningar (se svensk författningssamling
1933:132), och som därefter i brev den 22 juni 1934
tillkännagivit, att dåmera även Canada med visst förbehåll
anslutit sig till konventionen, meddelar generaltullstyrelsen
för kännedom, att enligt ingången underrättelse numera även De
Socialistiska Sovjetrepublikernas Union anslutit sig till
konventionen.