Lag (1936:282) angående användning i vissa fall av kommun eller annan samfällighet tillhörig egendom

SFS nr
1936:282
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1936-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:445
Upphävd
1987-07-01