Kungl. Maj:ts Kungörelse (1937:179) om fortsatt tillämpning av kungörelsen den 6 maj 1927 (nr 129) angående förbud mot utförsel från riket av vissa äldre kulturföremål

SFS nr
1937:179
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1937-04-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1985:1104
Upphävd
1986-07-01