/r1/ Lag (1937:313) angående slakt av husdjur

SFS nr
1937:313
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1937-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS1988:534
Upphävd
1988-07-01