/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån;

SFS nr
1937:810
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1937-09-30
Författningen har upphävts genom
SFS1988:47
Upphävd
1988-03-01