/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1937:882) angående stadfästande av ny svensk psalmbok;

SFS nr
1937:882
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1937-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1081
Upphävd
1989-01-01