Kungörelse (1939:175) med vissa föreskrifter i anledning av förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

SFS nr
1939:175
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1939-05-19
Författningen har upphävts genom
1993:291
Upphävd
1994-01-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/