Kungörelse (1939:741) angående ny svensk koralbok

SFS nr
1939:741
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1939-10-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1081
Upphävd
1989-01-01