Lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ

SFS nr
1940:143
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1940-03-15

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt:
att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att följande av Rikets
ständers
bank eller Sveriges riksbank utgivna sedlar icke skola av riksbanken
inlösas
efter den 31 december 1949, nämligen

sedlar å riksdaler specie, riksdaler banko, skillingar och riksdaler
riksmynt, ävensom

sedlar å 5, 10, 50, 100 och 1,000 kronor av äldre typer än dem, som
utgivits:

sedlar å 5 kronor jämlikt kungörelse den 24 oktober 1890 (nr 55 s. 1),

” ” 10 ” ” ” ” 29 april 1892 (” 22 ” 1),

” ” 50 ” ” ” ” 7 augusti 1896 (” 58 ” 1),

” ” 100 ” ” ” ” 10 juni 1898 (” 59 ” 1),

” ” 1,000 ” ” ” ” 13 april 1894 (” 19 ” 1).