Kungl. Maj:ts förordning (1941:164) om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;

SFS nr
1941:164
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1941-03-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att vad i
förordningen den 4 oktober 1940 (nr 860) om rätt att använda
försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt,
m.m. är stadgat beträffande obligation tillhörande svenska statens
försvarslån av den 1 maj 1940 skall gälla jämväl sådan till svenska
statens andra försvarslån av den 15 januari 1941 hörande obligation,
som löper med 4 procent ränta.