Transumt av Brev (1941:939) till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen

SFS nr
1941:939
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1941-12-19

Kungl. Maj:t fastställer följande
Reglemente
för Abraham Rydbergs stiftelse till danande av skickliga sjömän.
——————————————————————-
Kungl. Maj:t förordnar tillika, att detta reglemente skall träda i
kraft den 1 januari 1942, från och med vilken dag reglementet den 4
maj 1850 (nr 27) för Abraham Rydbergs stiftelse till danande av
skicklige sjömän skall upphöra att gälla.