Lag (1942:118) om anordnande av högmässogudstjänst såsom barngudstjänst

SFS nr
1942:118
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1942-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1557
Upphävd
1989-01-01