Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:158) angående ändring i rikets indelning i stift

SFS nr
1942:158
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1942-04-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:93
Upphävd
1989-07-01

Härnedan under A) och B) angivna, till Uppsala och Strängnäs stift
hörande församlingar skola från och med den 1 juli 1942 frånskiljas
nämnda stift och tillsammans med de under domkapitlet för Stockholms
stad lydande församlingarna bilda ett särskilt stift med benämning
Stockholms stift och med biskopssäte i Stockholm.

A) Samtliga till Roslags västra, Svartsjö och Roslags östra kontrakt av
Uppsala stift hörande församlingar, nämligen

Sollentuna, Ed, Vallentuna, Sundbyberg, Spånga, Järfälla, Fresta,
Hammarby, Össeby-Garn, Vada, Angarn,

Sånga, Skå, Färentuna, Hilleshög, Ekerö, Adelsö, Munsö, Lovö,

Täby, Danderyd, Lidingö, Östra Ryd, Österåker, Vaxholm, Solna, Värmdö,
Möja, Djurö, Nämdö, Gustavsberg, Ingarö, Bo,

samt till Sjuhundra kontrakt av samma stift hörande Ljusterö församling.

B) Följande till Södertörns kontrakt av Strängnäs stift hörande
församlingar, nämligen

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Saltsjöbaden, Tyresö, Dalarö, Ornö, Utö,
Västerhaninge, Muskö, Österhaninge