Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

SFS nr
1942:725
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1942-07-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:384

1 § Försvarsmakten skall anmäla till regeringen om det finns behov
av skyddsympning. Förordning (1994:384).

2 § Skyddsympning får endast utföras av den som är behörig att
utöva läkaryrket eller av annan sjukvårdspersonal efter delegering
av läkare. Förordning (1994:384).

3 § har upphävts genom förordning (1993:455).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen får efter hörande av generalläkaren meddela
föreskrifter för hur skyddsympningen skall verkställas.
Förordning (1994:384).

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten får efter hörande av generalläkaren
meddela föreskrifter för hur skyddsympningen ska
verkställas. Förordning (2015:156).

5 § Generalläkaren får meddela föreskrifter om hur beslutad
skyddsympning skall anordnas och kontrolleras. Förordning (1994:384).