Förordning (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok

SFS nr
1942:816
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1942-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1081
Upphävd
1989-01-01

I ordningen för “Ungdomens konfirmation” får följande ord utelämnas:

“Från denna stund ägen I, med församlingen, tillträde till Herrens
heliga nattvard, vilket jag härmed tillsäger eder, i Guds, Faderns och
Sonens och den Helige Andes, namn.” Förordning (1979:675).

I ordningen för “En annan form av ungdomens konfirmation” får
följande ord utelämnas:

“Från denna stund ägen I, med församlingen, tillträde till Herrens
heliga nattvard, vilket jag härmed tillsäger eder, i Guds, Faderns och
Sonens och den Helige Andes, namn. Amen.” Förordning (1979:675).

I ordningen för “Vuxnas konfirmation” får följande ord utelämnas:

“Från denna stund äger du, med församlingen, tillträde till Herrens
heliga nattvard, vilket jag härmed tillsäger dig i Guds, Faders och
Sonens och den Helige Andes, namn.” Förordning (1979:675).