Kungörelse (1942:818) angående stadfästande av första delen av ny svensk mässbok

SFS nr
1942:818
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1942-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1081
Upphävd
1989-01-01