Kungl. Maj:ts förordning (1942:92) om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;

SFS nr
1942:92
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1942-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att vad i
förordningen den 4 oktober 1940 (nr 860) om rätt att använda
försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt,
m.m. är stadgat beträffande obligation tillhörande svenska statens
försvarslån av den 1 maj 1940 skall gälla jämväl sådan till svenska
statens tredje försvarslån av den 15 augusti 1942 hörande obligation,
som löper med 3 procent ränta.