Kungörelse (1942:937) med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

SFS nr
1942:937
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1942-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:291
Upphävd
1994-01-01