Lag (1943:881) om polisens ställning under krig

SFS nr
1943:881
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1943-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:581

1 § En polisman är skyldig att under krig delta i rikets
försvar i den omfattning regeringen föreskriver.
Lag (2014:581).

2 § En polisman, som enligt särskilda bestämmelser ska delta
i rikets försvar, tillhör under krig Försvarsmakten.
Lag (2014:581).

3 § Har upphävts genom lag (2014:581).

4 § Har upphävts genom lag (1980:587).

5 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen
av denna lag. Lag (2014:581).