Reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt

SFS nr
1944:42
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1944-02-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1961:302
Upphävd
1961-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/