Kungörelse (1944:772) angående godkännande av andra delen av ny svensk mässbok

SFS nr
1944:772
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1944-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1081
Upphävd
1989-01-01