Kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar;

SFS nr
1945:239
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1945-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1946:432
Upphävd
1948-01-01