Lag (1947:275) om kyrkomusiker

SFS nr
1947:275
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1947-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:8
Upphävd
1990-07-01