Lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst

SFS nr
1947:276
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1947-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:356
Upphävd
1993-01-01

Där enligt lag eller särskild författning eller bestämmelse i
kyrkohandboken kungörande skall ske i kyrka beträffande äktenskaps
ingående eller annan kungörelse skall där uppläsas eller anslås, skall,
om prästen av sjukdom eller annat hinder är urståndsatt att fullgöra vad
på honom därutinnan ankommer, detta fullgöras av ledamot eller suppleant
i kyrkorådet, som av kyrkorådet blivit därtill utsedd.