Byggnadslag (1947:385)

SFS nr
1947:385
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1947-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:10
Upphävd
1987-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/