Kungörelse (1948:347) angående skyldighet att till statens sakrevision avgiva redogörelse för användningen av statsunderstöd

SFS nr
1948:347
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1948-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1151
Upphävd
1988-01-01