Kungörelse (1949:34) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Fredrika, Stensele, Vilhelmina, Örträsks och Åsele socknar i Västerbottens län

SFS nr
1949:34
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1949-02-04

Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om
ägofred har Kungl. Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i
Västerbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt
och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom
följande skogsvårdsområden i Västerbottens län, nämligen Rödingträsk,
Tannsele, Brännfors, Tuggensele och Tuvträsk i Lycksele socken, Lögda,
Viska och Baksjöberg i Fredrika socken, Stornäs i Stensele socken,
Råsele, Storsele och Lövliden i Vilhelmina socken, Skarda i Örträsks
socken samt Borgsjö i Åsele socken.