Kungörelse (1949:531) angående alternativ musik för introitus vid högmässa

SFS nr
1949:531
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1949-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1081
Upphävd
1989-01-01