Kungörelse (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn

SFS nr
1950:473
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1950-06-29
Författningen har upphävts genom
1977:528
Upphävd
1978-01-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/