Kungörelse (1951:367) om skyldighet för näringsidkare att till statens handels- och industrikommission avlämna vissa uppgifter om produktionsförhållanden m.m.

SFS nr
1951:367
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1951-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/