Kungörelse (1952:590) angående överlämnande till riksskattenämnden av vissa dubbelbeskattningsärenden avseende Danmark, Finland och Norge

SFS nr
1952:590
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1952-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01