Kungörelse (1952:651) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Åsele, Fredrika, Dorotea, Stensele och Malå socknar i Västerbottens län

SFS nr
1952:651
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1952-10-03

Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om
ägofred har Kungl. Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i
Västerbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på
sätt och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum
inom följande skogsvårdsområden i Västerbottens län, nämligen
Graned, Granfors, Granselelund, Gäddträsk, Hedmark, Karonsbo,
Königslund, Lyckan-Ulriksdal, Norrås och Vänjaurträsk i Lycksele socken,
Almsele, Gavsele, Lomsjö, Sörstrand, Söråsele och Tallberg i Åsele
socken, Orrberg i Fredrika socken, Harrsjöhöjden i Dorotea socken,
Strömsund och Strömsund II i Stensele socken samt Lövberg i Malå
socken.