Cirkulär (1952:804) till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst

SFS nr
1952:804
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1952-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:111
Upphävd
1990-07-01