/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet;

SFS nr
1953:26
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1953-02-06

Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung göra
veterligt: att, sedan den 20 augusti 1952 stadga utfärdats för Nordiska
rådet, motsvarande stadga antagits av Island den 10 december 1952, i
följd varav enligt 15 § i förstnämnda stadga denna trätt i kraft i
förhållande till Island.