Kungörelse (1954:17) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län

SFS nr
1954:17
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1954-02-05

Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om
ägofred har Kungl. Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i
Norrbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt
och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom
följande skogsvårdsområden i Norrbottens län, nämligen Vitträsk,
Flakaberg, Mäntyvaara, Ruutirova, Satter, Vähävaara, Mårdsel, Risträsk,
Suobbat, Västerberg-Neitaskaito och Yrttivaara i Gällivare socken,
Järvträsk-Stenbacken, Fjällbonäs, Högbränna, Stormyrheden, Lappträsk,
Akkavare, Renvallen och Tjappsåive i Arvidsjaurs socken, Kilkok,
Lillåstrand-Tjäruträsk, Vuollerim, Vajkijaur, Krokamyran och Messaure i
Jokkmokks socken.