Brev (1954:23) till kommerskollegium angående fastställande av nytt reglemente för senator Emil Possehls stipendiefond

SFS nr
1954:23
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1954-02-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/