Lag (1954:284) om tillämpning å Stockholms stad av vissa bestämmelser i kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753) och lagen den 18 december 1953 (nr 754) om införande av kommunallagen;

SFS nr
1954:284
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1955-01-01
Författningen har upphävts genom
SFS1987:445
Upphävd
1987-07-01