Lag (1955:184) angående införande av nya lagen om bankrörelse

SFS nr
1955:184
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-03-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:621
Upphävd
1987-07-01